VEROTUSMENETTELY MUUTTUU

ENNAKKOVEROJEN MAKSU MUUTTUU


 Uusia toiminnallisuuksia OmaVeroon

OmaVero korvasi Yhteisöjen veroilmoituspalvelun marraskuussa 2017. Palveluun tuotiin myös muita uusia toiminnallisuuksia. OmaVerossa voit nyt muun muassa:

 • antaa yhteisöjen ja yhteisetuuksien tuloveroilmoituksen
 • hakea tai muuttaa yhteisön ennakkoveroa
 • tilata verovelkatodistuksen
 • tehdä maksujärjestelypyynnön (koskee toistaiseksi vain oma-aloitteisia veroja, yhteisön tuloveroja, lahjaveroa ja perintöveroa)
 • tehdä oikaisuvaatimuksen yhteisön tuloveron ja oma-aloitteisten verojen osalta
 • hakea ennakkoratkaisua tuloverosta, oma-aloitteisista veroista ja lahjaverosta
 • hakea kirjallista ohjausta arvonlisäverosta
 • hakea poikkeuslupaa tappioiden vähentämiseen

Yhteisöjen ja yhteisetuuksien on annettava tuloveroilmoitus sähköisesti marraskuusta alkaen.

Yhtiömuotoiset yritykset voivat siten jatkossa anttaa veroilmoituksen vain sähköisesti.

OmaVero on muuttumassa toisenlaiseksi ja kattamaan kaiken verotuksen,


HUOMIOI

Lisäennakko korvaa ennakon täydennysmaksun

Nykyinen yhteisöjen ennakon täydennysmaksu poistui käytöstä. Henkilöasiakkailla ja muilla verovelvollisilla ennakon täydennysmaksu poistuu käytöstä marraskuussa 2018. Ennakon täydennysmaksun korvaa lisäennakko. Lisäennakkoa on haettava Verohallinnolta.

Lisäennakko haetaan pääasiassa OmaVero tilin kautta

Ennakon täydennysmaksua voi maksaa vielä siihen asti, kun muutokset tulevat voimaan eli lisäennakko otetaan käyttöön. Ennakon täydennysmaksun viimeinen maksupäivä on
 • yhteisöillä ja yhteisetuuksilla ei voi maksaa enää täydennysmaksua
 • henkilöasiakkailla ja muilla verovelvollisilla 31.10.2018 (lisäennakko tulee käyttöön 1.11.2018)
Vain yksi kuukausi aikaa yhteisöillä hakea lisäennakkoa

Marraskuusta 2017 alkaen kaikki yhteisöt ja yhteisetuudet voivat täydentää ennakkoperintäänsä yhden kuukauden ajan verovuoden päättymisestä ilman huojennettua viivästyskorkoa (aiemmin yhteisökorko ja jäännösveron korko). Lue lisää koroista: Yhteisöjen ja yhteisetuuksien tuloverotuksessa korot lasketaan eri tavalla kuin aiemmin

Tämä tarkoittaa että tilikauden viimeisen ajon mukaan meillä arvioidaan yrityksen tulos. Tällöin viimeisen kuukauden tositteet on oltava siten että sen pystyy ajamaan seuraavan kuukauden aikana. Poistot, siirtyvät erät arvoidaan. Ja tämän perusteella voi tehdä lisäennakkopyynnön. Eihän viimeisen kuukauden tilanne aivan vastaa lopullista tilinpäätöstä joka tehdään myöhemmin, mutta näin se käytännössä on meneteltävä.

Yhteenvedolle tulee uusia tietoja

Yhteisöjen ennakko- ja jäännösverot sekä veronpalautukset merkittiin marraskuusta 2017 lähtien yhteenvedolle, jossa oma-aloitteiset verot ovat jo näkyneet aiemmin. Yhteenveto on OmaVerossa seuraavan kuun alussa. Yhteisöjen ennakko- ja jäännösverot sekä veronpalautukset näkyvät ensimmäisen kerran yhteenvedolla joulukuun alussa.

Yhteenvedolla on myös maksuhuomautus, jos veroa ei ole maksettu eräpäivään mennessä. Erillisiä maksuhuomautuksia ei lähetetä. Viimeiset maksuhuomautukset yhteisöjen tuloveroista lähetettiin syyskuussa.


Yhteisöjen tuloverojen maksamiseen muutoksia

Yhteisöjen ennakkoveron eräpäivä verovuoden aikana on edelleen kuukauden 23. päivä. Verot näkyvät OmaVerossa ja ne voi maksaa myös sitä kautta erillisiä ilmoituksia ei enää tule.


Viitenumero yhdistetään, eri verot samalla viitteellä

Yhteisöjen ennakkoveron ja jäännösveron eri erillä ei enää ole omaa viitenumeroa, vaan marraskuusta 2017 alkaen kaikki ennakkoverot ja jäännösveron erät maksetaan verolajikohtaisella tuloveron viitteellä. Viitenumero on sama asiakkaan kaikille tuloveroille. Maksu tulee kuitenkin perille oikein, vaikka vero maksettaisiin vanhoilla tiedoilla eli viitenumerolla ja tilinumerolla, jotka ovat olleet käytössä tilisiirroilla ennen marraskuuta 2017.

Enää ei voi valita, mitä tuloveron erää maksaa, vaan maksu käytetään tuloveroihin uusien säännösten mukaisessa järjestyksessä:


 • Ensin vanhentuvat verot maksetaan ensin eli maksu käytetään tuloveroihin niiden vanhentumispäivän mukaisessa järjestyksessä.
 • Jos veroilla on sama vanhentumispäivä, maksu käytetään verojen eräpäivän mukaisessa järjestyksessä: ensin maksetaan ne verot, joiden eräpäivä on ensimmäisenä.

Myös yhteisöjen tuloverojen tilinumero muuttui. Uuden tuloverojen viitenumeron ja tilinumeron saa OmaVerosta tai verotuspäätöksen maksutiedoista. Maksu tulee kuitenkin perille oikein, vaikka vero maksettaisiin vanhoilla tiedoilla eli viitenumerolla ja tilinumerolla, jotka ovat olleet käytössä ennen marraskuuta 2017.

Yhteisöjen tuloveroa voi maksaa jatkossa myös OmaVerossa verkkomaksuna. Verkkomaksuna maksettaessa ei tarvitse täyttää erikseen maksutietoja, jotka ovat valmiina maksupohjassa.

Yhteisöjen tuloveron päätöksillä, jotka lähetetään marraskuussa 2017 tai sen jälkeen, ei ole enää mukana tilisiirtolomakkeita. Päätöksellä on kuitenkin kohta "Tiedot maksamista varten", jossa on kerrottu kaikki maksamiseen tarvittavat  tiedot. Maksettavat verot ja maksuohjeet näkyvät marraskuusta lähtien myös OmaVerossa.