1.1.2018 TILITOIMISTO TUOVINEN KY PERKONTIL OY
PALKKALASKENTATIEDOTE VUOSI 2018
Yrittäjä maksaa

Sotu bruttopalkasta (sis. luontaisedut) (ei makseta alle 16-vuotiaalle eikä 68 vuotta 0,86 %
täyttäneelle maksetuista palkoista)

TyEL-maksu (v. 2015 palkkasumma ollut alle 2 044 500 €) 25,30 %
Työnantajan osa, jos työntekijä 18 - 52 -vuotias sekä 63 – 67 -vuotias 18,95 %
Työnantajan osa, jos työntekijä 53 – 62 -vuotias 17,45 %
YEL-maksu 18 - 52 -vuotiailta sekä 63 – 67 -vuotiailta 24,10 %
YEL-maksu 53 – 62 -vuotiailta 25,60 %
Tapaturmavakuutus 0,1 – 7 % (vuodessa palkka yli 1200,00 €)

Ryhmähenkivakuutus keskimäärin 0,070 %
Työttömyysvakuutus, palkkasumma 1 € - 2 059 500 €/vuosi 0,65 %
2 059 500 €/vuosi ylittävältä osalta 2,60 %
TyEL-vakuutetun osaomistajan työttömyysvakuutusmaksu 0,92 %
(työnantajan maksama maksu osaomistajasta)

Yel vakuutettu, liitetty lakisääteiseen tapaturmaan, palkkasumma YEL vakuutus summa

Yel vakuutettu, sairauspäiväraha YEL työtulon mukaan
Rajat

TyEL:n piiriin kuuluvan ansion alaraja 18-67 -vuotiaasta työntekijästä 58,27 EUR/kk
YEL:n piiriin kuuluvan työtulon alaraja 7 656,26 EUR/kk
YEL:n piiriin kuuluvan työtulon yläraja 173 875,00 EUR/vuosi
Yrittäjällä on oikeus työttömyysturvaan, jos työtulo on vähintään 12 576,00 EUR/vuosiPalkansaajan palkasta pidätetään

TyEL-maksu 17 - 52 -vuotiailta työntekijöiltä sekä 63 – 67 -vuotiailta työntekijöiltä 6,35 %
TyEL-maksu 53 – 62 -vuotiailta työntekijöiltä 7,85 %
Työttömyysvakuutusmaksu 17 – 67 -vuotiailta työntekijöiltä 1,90 %
Työttömyysvakuutusmaksu 17 – 67 -vuotiailta osaomistajilta 0,70 %Korvaukset työntekijälle verovapaat (enimmäismäärät)

Kilometrikorvaus työntekijä 0,42 EUR/km
Ateriakorvaus 10,50 EUR/km
Kokopäiväraha (yli 10 h) 42,00 EUR/pv
Osapäiväraha (yli 6 h) 19,00 EUR/pv
Kun matkaan käytetty aika ylittää viimeisen täyden matkavuorokauden

* vähintään 2 tunnilla 18,00 €

* yli 6 tunnilla 40,00 €

Ulkomaan päiväraha: verohallituksen ohje
Korvaukset yrittäjälle vähennyskelpoiset (enimmäismäärät)

Kilometrikorvaus yrittäjä 0,42 EUR/km
Kokopäiväraha (yli 10 h) 42,00 EUR/pv
Osapäiväraha (yli 6 h) 19,00 EUR/pv
Matka on ulottunut yli 15 km etäisyydelle toimipaikasta tai asunnosta, riippuen siitä,

kummasta matka on tehty. Erityisen työntekemispaikan on lisäksi oltava

yli 5 kilometrin etäisyydellä sekä varsinaisesta työpaikasta että asunnosta.

Yrittäjän ulkomaanpäiväraha: verohallituksen ohjeen mukaan

kesto vähintäin 10 h, vastaa suuruudeltaan työntekijän päivärahoja.
Edut

Puhelinetu 20,00 EUR/kk
Matkapuhelinetu 20,00 EUR/kk
Ravintoetu, aterian arvo vähint. 6,50 € ja enint. 10,40 €

Ravintola ja kahvila oma ruokailu 5,52 EUR/ateria
Vapaa Autoetu A (2015-2017 ko) 1,4% auton uushankintah+ 255,00 € tai 17 senttiä/km

Vapaa Autoetu B (2012-2014 ko) 1,2% auton uushankintah+ 270,00 € tai 18 senttiä/km

Vapaa Autoetu C (ennen vuotta 2013 ko) 0,9% auton uushankintah+ 285,00 € tai 19 senttiä/km

Akäyttöetu A (2016-2018 ko) 1,4% auton uushankintah+ 105,00 € tai 7 senttiä/km

Akäyttöetu B (2013-2015 ko) 1,2% auton uushankintah+ 120,00 € tai 8 senttiä/km

Akäyttöetu C (ennen vuotta 2013 ko) 0,9% auton uushankintah+ 135,00 € tai 9 senttiä/km

Muu etu: käypä arvo tai kustannusten määrä