1.1.2020     TILITOIMISTO TUOVINEN KY PERKONTIL OY
PALKKALASKENTATIEDOTE VUOSI 2020
Yrittäjä maksaa

Sotu bruttopalkasta (sis. luontaisedut) (ei makseta alle 16-vuotiaalle eikä 68 vuotta 1,34 %
täyttäneelle maksetuista palkoista)

TyEL-maksu (palkkasumma on alle 2 086 500 €) 25,30 %
Työnantajan osa, jos työntekijä 18 - 52 -vuotias sekä 63 – 67 -vuotias 18,15 %
Työnantajan osa, jos työntekijä 53 – 62 -vuotias 18,65 %
YEL-maksu 18 - 52 -vuotiailta sekä 63 – 67 -vuotiailta 24,10 %
YEL-maksu 53 – 62 -vuotiailta 25,60 %
Tapaturmavakuutus 0,1 – 7 % (vuodessa palkka yli 1300,00 €)

Ryhmähenkivakuutus keskimäärin 0,070 %
Työttömyysvakuutus, palkkasumma 1 € - 2.125.500 00 €/vuosi 0,45 %
2 125 500 €/vuosi ylittävältä osalta 1,70 %
TyEL-vakuutetun osaomistajan työttömyysvakuutusmaksu 0,45 %
(työnantajan maksama maksu osaomistajasta)

Yel vakuutettu, liitetty lakisääteiseen tapaturmaan, palkkasumma YEL vakuutus summa

Yel vakuutettu, sairauspäiväraha YEL työtulon mukaanRajat

TyEL:n piiriin kuuluvan ansion alaraja 18-67 -vuotiaasta työntekijästä 60,57 €/kk
YEL:n piiriin kuuluvan työtulon alaraja 7 958,99 €/kk
YEL:n piiriin kuuluvan työtulon yläraja 180 750,00 €/vuosi
Yrittäjällä on oikeus työttömyysturvaan, jos työtulo on vähintään 13076,00 €/v 1 089,67 €/kk


Palkansaajan palkasta pidätetään

TyEL-maksu 17 - 52 -vuotiailta työntekijöiltä sekä 63 – 67 -vuotiailta työntekijöiltä 7,15 %
TyEL-maksu 53 – 62 -vuotiailta työntekijöiltä 8,65 %
Työttömyysvakuutusmaksu 17 – 67 -vuotiailta työntekijöiltä 1,25 %
Työttömyysvakuutusmaksu 17 – 67 -vuotiailta osaomistajilta 0,65 %


Korvaukset työntekijälle verovapaat (enimmäismäärät)

Kilometrikorvaus työntekijä 0,43 €/km
Ateriakorvaus 10,75 € /pv
Kokopäiväraha (yli 10 h) 43,00 €/pv
Osapäiväraha (yli 6 h) 20,00 €/pv
Kun matkaan käytetty aika ylittää viimeisen täyden matkavuorokauden

* vähintään 2 tunnilla 20,00 €

* yli 6 tunnilla 43,00 €

Ulkomaan päiväraha: verohallituksen ohjeKorvaukset yrittäjälle vähennyskelpoiset (enimmäismäärät)

Kilometrikorvaus yrittäjä 0,43 €/km
Kokopäiväraha (yli 10 h) 43,00 €/pv
Osapäiväraha (yli 6 h) 20,00 €/pv
Matka on ulottunut yli 15 km etäisyydelle toimipaikasta tai asunnosta, riippuen siitä,

kummasta matka on tehty. Erityisen työntekemispaikan on lisäksi oltava

yli 5 kilometrin etäisyydellä sekä varsinaisesta työpaikasta että asunnosta.

Yrittäjän ulkomaanpäiväraha: verohallituksen ohjeen mukaan

kesto vähintäin 10 h, vastaa suuruudeltaan työntekijän päivärahoja.Edut

Puhelinetu 20,00 €/kk
Matkapuhelinetu 20,00 €/kk
Ravintoetu, aterian arvo vähint. 6,80 € ja enint. 10,70 € 6,80 ateria
Autoetu sekä asunto etu määrätyvät paikkakunnan ja edun perusteen mukaan

jokainen laskettava erikseen

Muu etu: käypä arvo tai kustannusten määrä