RAHANPESULAKI JA RISKIARVIO


Rahanpesulaki kiristyy edelleen. Olette huomanneet että pankit kysyvät tilinomistajilta valokuvallista kopiota, mm passista ja hirveästi tietoja perheen taloustilanteesta.Ja tälle tietojen keräämiselle ei loppua näy

On mielenkiintoista miten tämä laki ja tietosuojalaki toimivat yhteen, toinen määrää kerättäväksi ja toinen sen miten niitä pitää säilyttää ja mitä kerätään.

eli laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä tuli

voimaan 3.7.2017. Laki muun muassa velvoittaa kaikkia

ilmoitusvelvollisia laatimaan riskiarvion 31.12.2017 mennessä. Mistä

on kyse ja miten se koskettaa tilitoimistoalaa? Ota selville, mitä

nyt pitää tehdä!


Uudistuksen myötä tilitoimistojen on huolehdittava siitä, että myös niiden henkilöstö noudattaa uutta rahanpesulakia. Miten laki käytännössä velvoittaa kirjanpidon ammattilaisia? Ja miten yrityksiä?

Kirjanpitotehtäviä toimeksiannosta tekevien toimijoiden on jatkossa noudatettava päivitettyjä asiakkaan tuntemismenettelyjä. Lisäksi toimijan on laadittava uuden lain mukainen riskiarvio rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskien tunnistamiseksi ja arvioimiseksi 31.12.20217 mennessä. 

Laissa säädetään myös uudesta menettelystä, joka koskee rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevan sääntelyn rikkomusten ilmoittamista. Toimijan tulee rekisteröityä Aluevalvontaviraston rekisteriin 1.6.2019 alkaen. Lain mukaisten velvoitteiden laiminlyönnistä voidaan määrätä sanktio.